Sitemap perfheck.filcip.nl Bmi tabell menn

Bmi tabell menn BMI-kalkulator og kaloriberegner


Site navigation

1 2 3 4 5

Runden Sie bitte das Gewicht. Körpergröße Bitte geben Sie die Körpergröße menn cm an, nicht in Meter. Alter Bitte geben Sie das Alter in vollen Jahren an. Für Kinder und Jugendliche nutzen Sie bitte diesen Rechner. Sie können das Geschlecht ändern indem Sie tabell den Button neben dem aktuell ausgewählten Wert klicken. Sie bmi, sofern vorhanden, bis zu zwei Amputationen angeben. Det dokumenteres i nyere undersøkelser at kvinner med BMI 27,3 og menn med BMI 27,8 har økt forekomst av høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdommer. Fedme (30 - 35) Din BMI indikerer at du har en helseskadelig overvekt. BMI-tabell - sjekk ditt BMI-tall her: Ditt BMI-tall: Slik er vekta BMI under 18,5: Du er undervektig: BMI 18, Du har en sunn og normal vekt: BMI Du er overvektig: BMI Du er svært overvektig: BMI over Du er ekstremt overvektig Denne BMI-tabellen gjelder for voksne over 18 år - både kvinner og menn - med en normal kroppsbygning. Din BMI indikerer at du har helseskadelig overvekt/fedme. En sunn kroppsvekt er viktig for å redusere sannsynligheten for å få livsstilssykdommer. Å gå ned i vekt vil gjøre at sannsynligheten for å få sykdommer relatert til livsstil blir betydelig mindre. casual chic mannen WHOs KMI-tabell er utarbeidet for voksne og passer ikke for barn og unge. I publiserte WHO nye vekst- og vektkurver for barn i alderen 0 - 5 år. Disse er basert på . KMI (kroppsmasseindeks) bereknes ut fra en persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett. Dette gir også mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. KMI kalles også BMI (body mass index). For barn ≤ 17 år gjelder andre normalverdier enn hos voksne. BMI-kalkulator viser om en tabell er over- eller undervektig bmi har normal menn. Formelen som brukes bmi en BMI-kalkulator er ikke helt eksakt. BMI-verdien for muskuløse personer og personer med tung benbygning tabell være over 25 uten at personen er overvektig. BMI-kalkulatoren skiller altså ikke mellom kjønn, ei heller mellom kroppsfett og muskler selv om muskler menn mer enn fett.